Udskiftning af stikledning

Content for id "nyhedmidt" Goes Here

Det har vist sig, at en del ældre stikledninger har skader, som bevirker, at UHF kanaler vises med støj på.

Det er typisk stikledninger, som er grå, der har skader. Disse stikledninger er mere end 30 år gamle, og hvis der er fejl på dem, er en udskiftning nødvendig.

Foreningen har forhandlet sig frem til en specialpris på en udskiftning til 995 kr. inkl. moms. Prisen dækker ikke nedgravning på egen grund. Hvis der er en ældre stikdåse (60 ohms type), vil denne også blive udskiftet samtidig (med i prisen).

Hvis stikledningen er mere end ca. 35 meter, skal Stofa kontaktes om en pris.

Hvis du har en udvidet stikledningsforsikring, er der mulighed for at få dækket dine omkostninger inkl. graveomkostninger på egen grund via din forsikring.

Undersøg det med dit forsikringsselskab.

TV-brugerrådet Horsens Syd • Rødkløvervej 26 • 8700 Horsens • Tlf. 75 64 20 99 • Torsdag 16.00 til 18.00