Nyheder

Content for id "nyhedmidt" Goes Here

 

Kort resume af Generalforsamlingen 11. november 2014. (Den sidste generalforsamling i foreningen)

Foreningen har nu på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtaget at overdrage foreningens halvdel af antenneanlægget til Stofa.

På den sidste generalforsamling den 11. november 2014 stemte 130 for, 8 imod og enstemme var blank.

Overdragelsen indbærer en opløsning af foreningen pr. 31. december 2014.

De medlemmer som var tilsluttet ved første generalforsamling den 9. oktober 2014 vil i de kommende 4 år få en rabat af Stofa på 575 kr. om året.

Generalforsamlingen vedtog, at et evt. likvidationsprovenu skulle deles mellem Støtteforeningen for Hospice Gudenå og Julemærkefonden.

Likvidatiosudvalget består af formand Jens Hokland. kasserer Søren Peter Hansen og statsautoriseret revisor Søren Krause.

Den nuværende bestyrelse fortsætter som Brugerråd efter ønske fra Stofa i de næste 4 år.

Hjemmeside og infokanal fortsætter ligeledes, dog med et navn, som ikke indeholder ordet "ordet" antenneforening.

Vores telefon vil stadig være åben torsdag 16.00 til 18.00.

Læs mere om det i formandens beretning.

____________________________________________________________

Hvordan du kommer i kontakt med Stofa via Internettet:

Du går ind på www.stofa.dk. Dernæst vælger du "kontakt Stofa" i ruden "Til Stofakunder".

 

 

TV-brugerrådet Horsens Syd • Rødkløvervej 26 • 8700 Horsens • Tlf. 75 64 20 99 • Torsdag 16.00 til 18.00