Historie

Content for id "nyhedmidt" Goes Here

Februar 1972

På privat initiativ startes en underskriftsindsamling for at undersøge om der er stemning for en fællesantenne i Horsens. Der blev etableret et antenneudvalg.

15 Marts 1972

Firmaet Scantemo demonstrerede på Purhøj kvaliteten af signalerne for modtagelsen af udenlandsk TV . Samme aften oprettedes ”Horsens Brugerrådet af 1972”.

20 April 1972

Samarbejdsaftale og etableringsaftale underskrives med antennefirmaet Scantemo.

Maj 1972

Firmaet Scantemo installerer antenne og udstyr til modtagelse af udenlandsk TV på cafeteriet på Purhøj. Udstyret bliver stående et par måneder så interesserede kan se kvaliteten af modtagelsen.

Der er opstået problemer da der nu er to antenneprojekter i Horsens, ”Antenneforeningen af 1972” og Fuba i Horsens (Anton Petersen), dette kan resultere i at byen opdeles i to dele. Der rejses så en antennemast i den sydlige bydel og en i den nordlige bydel.

16 maj 1972

Grønt lys fra Post og Telegrafvæsenet til at bygge fællesantenner i Horsens, men mangler kommunens byggetilladelse.

20 September 1972

Arbejdet med opførelsen af antennemasten på Sydvestvej i Tyrsted er startet.

13 Oktober 1972

Antennemasten blev rejst.
Mastens højde er 81 meter.
Mastetoppen er 143 m. over havets overflade.

November 1972

De første antennetilslutninger er foretaget,
så der kan modtages TV-signaler på Rødkløvervej og Sydvestvej.

18 December 1973

Byrådet har nu opdelt Horsens i to antenneområder.
Dagnæs bæk bliver skillelinien, hviket betyder,
at ”Antenneforeningen af 1972, Horsens Syd” kun har forsyningsområdet syd for Dagnæs bæk.

November 1974

Der er nu knap 3000 medlemmer tilsluttet fællesantennen.

Oktober 1975

Møde med antenneforeningen Stofa ang. fælles prispolitik. Der kan ikke opnås enighed.

November 1977

Karen Jessen ansættes som lønnet forretningsfører.

Efterår 1981

Ved antennemasten opføres et skur til placering af hovedstationen.

Juni 1987

De første paraboler monteres på antennemasten på Sydvestvej.

September 1987

4 programmer fra Jydsk Telefon´s hybridnet på prøve i seks uger før generalforsamling.

26 November 1987

Generalforsamlingen stemte nej til tilslutning af hybridnet.

14 September 1989

En ekstraordinær generalforsamling beslutter at udvide kanalantallet fra 8 til 16, samt at lade Finvik renovere og udbygge anlægget mod at have rettighederne over de 8 nye kanaler i 10 år.

1 juli 1993

Finvik sælger rettighederne for 7 kanaler til antenneforeningen,
men beholder 1 til distribution af TV 1000.

November 1997

Der underskrives kontrakt med firmaet Stofa A/S om udbygning af anlægget,
så man i fremtiden kan gå på internettet via antennestikket.

Marts 1998

Den første internet forbindelse bliver etableret via antennestikket.

Marts 2002

Antenneforeningen har 5914 medlemmer.

November 2004

Antenneforeningen ændrer navn.

Fra: ”Antenneforeningen af 1972, Horsens Syd”

Til: ”Antenneforeningen Horsens Syd”

Foreningen har 6200 medlemmer.

Antenneforeningen søger om byggetilladelse til et nyt hus til hovedstationen på Sydvestvej.

2006

Hovedstationen er fuldt udbygget i det nye hus.

Anlægget udvidet med 13 kanaler.

Der underskrives kontrakt med firmart Stofa A/S om udbygning af nettet.

2007

Anlægget opgraderes og udbygges til 864 MHz.

Anlægget får 36 TV. Kanaler og 2 DAB radiokanaler

November 2007

Generalforsamlingen i ”Antenneforeningen Horsens Syd” stemte for fusion med ”Hatting Antenneforening”

December 2007

Generalforsamlingen i ”Hatting Antenneforening” stemte for fusion med ”Antenneforeningen Horsens Syd”

Som et af de første steder i Danmark introduceres Zaptor systemet som giver digital og interaktiv tv.

 

2008

”Hatting Antenneforening” opgraderes og udbygges til samme niveau som ”Antenneforeningen Horsens Syd”

 

Juli 2008

”Hatting Antenneforening” og ”Antenneforeningen Horsens Syd” fusionerer og fortsætter under navnet ”Antenneforeningen Horsens Syd”

Januar 2015

Foreningen overdraget til Stofa.

TV-brugerrådet Horsens Syd • Rødkløvervej 26 • 8700 Horsens • Tlf. 75 64 20 99 • Torsdag 16.00 til 18.00