Formandens beretning 2014

Content for id "nyhedmidt" Goes Here

Antenneforeningen Horsens Syd

 

Generalforsamlingen d. 11. november 2014

Formandsberetning for 2013/2014

Indledning

Den 9. oktober i år holdt vi vores ekstraordinære generalforsamling.

Eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag om overdragelse af vores halvdel af antenneanlægget til Stofa, som i forvejen ejer den anden halvdel.

Da forslaget skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum, vil forslaget blive gentaget i dag.

Som I kan se på det udleverede, bliver dagsordenen afhængig af forslagets vedtagelse, idet en del punkter udgår ved en evt. vedtagelse.

Indkaldelse gengives her:

Ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af bestyrelsens forslag om salg af foreningens halvdel af anlægget (Stofa ejer i forvejen den anden halvdel) og aktiviteter til Stofa og opløsning af foreningen. For at forslaget kan vedtages, kræves det, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
 5. Valg af likvidationsudvalg.
 6.  Stillingtagen til anvendelse af eventuelt likvidationsprovenu. Bestyrelsen foreslår, at midlerne gives til  Støtteforeningen for Hospice Gudenå.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er Jens Hokland, John Ullerup og Jesper Nielsen.
 8. Valg af revisor. På valg er Søren Krause.
 9. Valg af suppleanter. På valg er Jacob Skovgaard og Piet Lindberg.
 10. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til foreningen (Rødkløvervej 26, 8700) senest 8 dage inden generalforsamlingen.

NB: Såfremt bestyrelsens forslag bliver vedtaget, forsættes der med en ordinær generalforsamling med pkt. 5., pkt. 6, pkt. 8. samt pkt. 10. I tilfælde af forslaget bliver nedstemt, fortsættes der med pkt. 7., pkt. 8., pkt. 9. og pkt. 10.

Vores anlæg

Vores anlæg har ikke voldt de store problemer i det forløbne år. Vi ser dog stadigvæk forstyrrelser hos nogle medlemmer, men de har alle været med folks egne installationer i hjemmet som årsag.

En ny slags forstyrrelse er dukket op enkelte steder, især i Tyrsted kvarteret på de højere liggende steder. Det skyldes det nye 4G netværk, som udsender signaler på de øverste UHF-frekvenser. Det er ikke det store problem, og det er nemt at klare via en god intern installation.

Programleverandørerne

Der har igen i år været stigninger i programafgifterne. Dog ikke så kraftige, som vi har set de tidligere år.

Copydan

Copydan og KODA har haft moderate prisstigninger, men de udgør dog nu en ikke uvæsentlig del af vores pakkepriser.

Afstemningen om programmer

Afstemningen om programmer forløb helt som ventet. Der var så godt som ingen ændring i de programmer, som medlemmerne ønskede at se.

En sjov konstatering var, at DK4, Charlie, TV3,TV2 og kanal5 steg lidt i interessen.

Jeg tilskriver det den årsag, at vi nu har haft netop disse 5 betalingsprogrammer i pakke 1 til en rimelig pris.

Overdragelse af vores halvdel af anlægget til Stofa.

Som flere af jer nok har bemærket i den lokale presse, er det ikke gået upåagtet hen, at vi ville foretage en overdragelse til Stofa.

Vores nabo i byen har været ude og kommentere.

YOUSEE har også kommenteret det. Lige nøjagtigt YOUSEE’s indlæg kan kun betragtes som drillerier, idet de i de sidste 3-5 år har været på opkøb af antenneanlæg i hele Danmark. Det, de selv har gjort, kritiserer de os nu for at gøre.

Vi startede vores anlæg i 1972. Dengang havde vi nok det, man kan kalde for et monopol i området på at tilbyde udenlandske programmer.

I dag er der mange, der gør det, også uden at skulle bruge vores anlæg til det.

Jeg kan bare nævne Fiber (WAOO), TV via telefon (home trio), Boxer, Satellit (ViaSat-TV og Canal digital), TV via internettet (IP TV) og i nær fremtid også TV via trådløst 4G netværk.

IP-TV, som er TV via internettet, bliver fremtiden, og mange vil fremover hente deres TV signaler over internettet. Alle apparater såsom TV, mobiltelefon, Tablets (fx iPad) snakker IP, dvs. kan bruges til internet. Vi må erkende, at internet er fremtiden både hvad angår fastnet, som er kabel-tv og telefonledning, men ikke mindst mobilt (trådløst).

Der er således mange muligheder for at se TV uden brug af vores anlæg.

Hvis vores anlæg skal bestå i fremtiden, vil det blive nødvendigt med investeringer i det. Det, mener bestyrelsen ikke, er en medlemsopgave, da det nok vil være risikable investeringer.

Stofa får med overtagelsen af vores halvdel lejlighed til at agere prompte på konkurrenter. Dvs. at man ikke er bundet af forenings vedtægter. Man kunne tænke sig, at Stofa vil kunne tilbyde internet uden, abonnenten samtidig tvinges til at tage en tv-pakke.

Lige nu har vores anlæg en værdi, men den vil langsomt og sikkert skrumpe ind.

Hvis vi overdrager vores halvdel af anlægget nu, vil Stofa, som betaling, give hvert tilsluttet medlem en rabat på 575 kr. om året i 4 år i alt 2300 kr.

Detaljerne for de nye priser for 2015 er følgende:

Priser Horsens Syd per måned

2014

Stigning

2015

Rabat

Ny 2015

Pakke 1

145

20

165

48

117

Pakke 2

299

26

325

48

277

Pakke 3

479

20

499

48

451

Priser Horsens Syd per år

2014

Stigning

2015

Rabat

Ny 2015

Pakke 1

1.740

240

1.980

576

1.404

Pakke 2

3.588

312

3.900

576

3.324

Pakke 3

5.748

240

5.988

576

5.412

Stofa arbejder for tiden med at kunne tilbyde nogle nye tjenester.

 • Internet uden binding til TV-pakker
 • Mobiltelefoni
 • Downloading af musik

Tjenesterne forventes at blive tilbudt medio 2015 eller måske lidt senere.

Stofa har bedt den siddende bestyrelse om at indgå i et brugerråd, som sidder i minimum 4 år. På denne måde vil kendskabet til forholdene blive bevaret. Brugerrådet vil fortsat være ”medlemmerne” behjælpelig med både tekniske spørgsmål, men også spørgsmål, som relaterer sig til Stofa. Vi vil således stadigvæk kunne tilbyde gratis hjælp til ældre med indstilling af tv mv.

Vores hjemmeside vil blive bibeholdt og vedligeholdt. Den vil dog få et andet navn, som ikke indeholder ordet ”antenneforening”.

Vor telefon vil også fortsat blive betjent om torsdagen fra 16.00 til 18.00.

Brugerrådet vil kun have en rådgivende funktion i forholdet til Stofa.

Medlemmernes status ændrer sig fra medlem til fri forbruger.

Tak for jeres opmærksomhed

Jens Hokland.

 

TV-brugerrådet Horsens Syd • Rødkløvervej 26 • 8700 Horsens • Tlf. 75 64 20 99 • Torsdag 16.00 til 18.00